Hantering av personuppgifter

Personuppgiftslagen ersätts av dataskyddsförordningen.
Nedan information är en summering läs här för en fullständig version.

I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) informerar vi om att de uppgifter som Du lämnar via vårt webbformulär kommer att behandlas konfidentiellt för ändamålet så att Din kundrelation med Allround lack Göteborg AB skall fungera på ett tillfredsställande sätt beträffande Din förfrågan med mera.

Enligt lagen har Du rätt att efter skriftlig ansökan en gång per år få besked om vilka uppgifter om Dig som finns registrerade. Du har också rätt att begära rättelse av sådana uppgifter.

Om Du inte vill att Dina personuppgifter registreras skall Du inte använda dig av vårt webbformulär. När Du i samband med Din kontakt med oss via vårt webbformulär lämnar personuppgifter om Dig själv, lämnar Du samtycke enligt dataskyddsförordningen.

 

 

Välkommen på besök.
Allround lack Göteborg AB

Telefonnummer
031 - 22 59 55

Besöksadress
Återbruksvägen 2
417 29 Göteborg
Hitta hit.